Bruksrestaurangen

Om Bruket

Bruket i Hälleforsnäs grundades 1659 för gjutning av kanoner. Starten var blygsam med anställda som bodde i torp och stugor i brukets omgivningar.

Det dröjde in på 1800-talet, när familjen Celsing tagit över, innan gjuteriet växte till en modern industri och samhället danades. Det var också under Celsings tid som samhället fick järnväg. Stationen lades i närheten av gården Näs och samhället fick sitt nuvarande namn efter Hellefors-Näs.

Många av byggnaderna runt bruket tillkom under epoken Celsing, bland annat med hjälp av den framstående arkitekten Johan Fredrik Åbom. Denne ritade senare Berns Salonger i Stockholm och
Bruket fick uppdraget att gjuta kaféborden dit. Bruket växte och övergick från kanoner till jordbruksmaskiner, vedspisar, kaminer, grytor, stekpannor och mycket annat. Milstolparna runt
Hälleforsnäs är gjutna på Bruket.

I början av 1900-talet var radiatorer den största produkten, från 1920-talet till 1980-talet rördelar, därefter komponenter till industri och järnvägar.

1934 drabbades gjuteriet av en förödande brand. Gjutningen återupptogs omedelbart i provisoriska lokaler på brandplatsen medan Bruket byggdes upp igen. De flesta industrifastigheterna är från denna tid. Det pampiga Kolhuset, byggt av slaggsten i början av 1800-talet och med fribärande
takkonstruktion av trä, klarade sig från branden och används nu som teaterlokal under somrarna.

Under brukets storhetstid på 1960-talet arbetade här cirka 1 000 anställda. Efter neddragningar under senare år finns gjuteriet kvar i liten skala som Bruksprodukter i Hälleforsnäs AB. Inom området finns ett växande antal mindre företag av olika slag. Nu har ett 30-tal personer sina arbetsplatser inom området.